PROMOCJA!

Obniżyliśmy ceny najczęściej zamawianych produktów!

Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną

KLAUZULA INFORMACYJNA

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest WE INFORM YOU SP. Z O.O. ul. Grażyny Bacewicz 22, Jelenia Góra 58-506 KRS 0001068931 NIP 6112830017 REGON 526937633 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5000 zł

Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania, dane firmowe z NIP (dane potrzebne do przyjęcia zlecenia, podpisania umowy oraz wystawienia faktury) i inne dane kontaktowe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Dane osobowe przetwarzane będą:
w celu realizacji raportów informacyjnych związanych ze sprawdzaniem majątku osób lub podmiotów badanych oraz jego zadłużenia, dane nie są przetwarzane do innych celów niż sporządzenie raportu i wysłanie go do osoby lub podmiotowi zamawiającemu. Dane osób lub podmiotów zamawiających usługi przetwarzane będą wyłącznie w celach księgowych przez max 5 lat, archiwizacji zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych oraz w celu przekazania zamówionych danych oraz kontaktowania się w celach poinformowania o zrealizowanej usłudze lub przekazania zamówionego raportu.

Podstawą przetwarzania jest:
dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub
umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub prawnie uzasadnione interesy realizowane przez WE INFORM YOU SP. Z O.O. lub przez stronę trzecią – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy lub ochrony Państwa danych osobowych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;
Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: info@jakispadek.pl

Scroll to Top