3. Raport ŚREDNI SPADKOWY

3. Raport ŚREDNI SPADKOWY

1599,00 

Ustalenie pełnych zadłużeń, nieruchomości z Księgą Wieczystą (KW aktualne i zbyte), ruchomości (aktualne i zbyte do lat 5 pojazdy i inne) i kont bankowych ROR na terenie całej Polski – realizacja ok. 15 dni.

Kategoria:

RAPORT ŚREDNI SPADKOWY – ustalenie pełnych zadłużeń i wybranego majątku – pełne zadłużenia, nieruchomości z KW, ruchomości (pojazdy i inne), rachunki bankowe ROR (konta bankowe) – na terenie całej Polski. Termin realizacji ok. 15 dni

ZADŁUŻENIA – długi rejestrowalne na terenie całej Polski. Podajemy kwotę długu, nazwę wierzyciela oraz jaki to dług (za co) – aktualne rejestrowalne – bankowe, parabankowe, komornicze, przedsądowe, sądowe, US, ZUS, urzędowe, gminne, alimentacyjne i inne rejestrowalne – zadłużenie z wyłączeniem długów nierejestrowalnych (między osobami prywatnymi, na podstawie umów cywilnych nierejestrowanych).
Sprawdzane są wszelkie dostępne źródła o długach, zadłużenia komornicze wg obrębu miejsca zamieszkania osoby. Wysoka skuteczność.

W Polsce nie istnieją centralne systemy zadłużeń czy centralne systemy sądowe, stąd nikt w Polsce nie gwarantuje 100% pewności informacji w tym temacie – żadna firma detektywistyczna, kancelaria lub wywiad. Najbliżej tych informacji są firmy detektywistyczne specjalizujące się w danym temacie, taka jak nasza. Przy zlecaniu nam tej usługi można przesłać informacje które są Państwu znane, wtedy możemy je zweryfikować – podamy informację co wydarzyło się z długiem, jeśli jest już nieaktualny. 

NIERUCHOMOŚCI Z ZAŁOŻONĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW (domy, mieszkania, ziemie, lasy i inne) – wszelkie posiadane aktualne i zbyte na terenie całej Polski. Podajemy numery ksiąg wieczystych z pełnym podglądem treści w wersji elektronicznej. Poszukiwania w elektronicznych księgach wieczystych po danych osoby. Bardzo wysoka skuteczność. Historycznie zwykle do 20-30 lat wstecz, ale również dalej, w zależności od księgi. Dzięki tej informacji można również ustalić czy była dokonana darowizna nieruchomości.

UWAGA! Zdarza się, że osoba zmarła nie jest wpisana w księdze wieczystej którą otrzymała w spadku (otrzymała spadek ale nie wpisała się w sądzie, a powinna) lub nie przyjęła spadku po rodzicach. W tej sytuacji warto dodatkowo ustalić nieruchomości z KW spadkodawców tej osoby, czyli np. rodziców, dziadków. Jest to osobne zlecenie. Potrzebne dane podstawowe tych osób lub możemy je również pozyskać (sprawdzamy kto był rodzicem, dziadkami itd).

RUCHOMOŚCI – posiadane aktualne i zbyte na terenie całej Polski, samochody zbyte do 5 lat wstecz. Pojazdy lądowe, wodne i powietrzne. Przykładowe to samochód, motor, traktor, przyczepa, łódź, samolot i inne rejestrowane. Podajemy nazwę pojazdu, nr rejestracyjny jeśli jest nadany (w przypadku aktualnie posiadanych podajemy, w przypadku zbytych nie), rok zbycia jeśli został zbyty. Bardzo wysoka skuteczność.

KONTA BANKOWE (rachunki bankowe ROR) na terenie całej Polski. Podajemy nazwę banku, w której osoba posiada lub posiadała konto – nie podajemy salda czy numenru konta odnośnie osób fizycznych. Często podajemy status konta – aktywne, nieaktywne, uśpione. Dane do 5 lat wstecz. Bardzo wysoka skuteczność. Saldo i historię konta można poznać jedynie poprzez postępowanie sądowe po wskazaniu banku lub po przyjęciu spadku wysyłając pismo do wskazanego przez nas banku z kopią poświadczenia dziedziczenia lub w postępowaniu sądowym.

 

W POSZUKIWANIACH INFORMACJI WYMAGANY JEST PESEL OSOBY SPRAWDZANEJ.

W razie potrzeby posiadamy usługę poszukiwania PESEL

Czas realizacji usług orientacyjny w dniach roboczych.

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, proszę pytać, ponieważ w zakres naszych możliwości wchodzi o wiele więcej informacji.

Do dyspozycji posiadamy zaufanego prawnika, który może omówić raport i dalej poradzić lub pokierować sprawę. Taką możliwość przypominamy zawsze na etapie przesłania raportu.

Powyższe ceny są cenami brutto (do zapłaty), w cenie jest już VAT 23%.

Przy nadawaniu zlecenia prosimy o przesyłanie informacji, które Państwo posiadacie o osobie zmarłej, zwrócimy na nie szczególną uwagę, potwierdzimy je lub zaprzeczymy. Po realizacji zlecenia i wysyłce raportu, w sytuacji, gdy w raporcie nie będzie zawartych informacji, które Państwo posiadacie, nie będziemy mogli bezpłatnie wyjaśnić, dlaczego nie ma w raporcie posiadanych przez Państwa informacji, ponieważ powrót do zlecenia również nas kosztuje.

Ważna informacja: Zamówienie będzie realizowane drogą pełnej dyskrecji, żadna z osób prócz osoby zamawiającej i detektywa nie dowie się o zleceniu, również dane osoby zamawiającej nie będą przetwarzane inaczej, niż jedynie do wystawienia faktury i przyjęcia zlecenia oraz wysłania gotowego raportu.
Informujemy, że nasze informacje oraz raporty, które sporządzamy, mają charakter informacyjny i pomocniczy.
Nie odpowiadamy w jakikolwiek sposób za decyzje klientów związane z informacjami, których udzielamy.

Działania agencji detektywistycznych podlegają kontroli przez organ zarządzający. Instrumenty jakimi posługują się detektywowie są zapisane w literze prawa. W myśl ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2020.0.129), usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

raport spadkowy, majątek spadkowy3. Raport ŚREDNI SPADKOWY
1599,00 
Scroll to Top