8. Pakiet DAROWIZNY

8. Pakiet DAROWIZNY

1199,00 

Darowizny przekazane za życia przez zmarłego – nieruchomości z KW (aktualne i zbyte jako darowizny i sprzedaż) oraz DAROWIZNY przekazane poza nieruchomościami (wszelkie zgłoszone do 5 lat wstecz) – realizacja ok. 10 dni.

Kategoria:

Pakiet DAROWIZNY przekazane/przyjęte za życia przez zmarłego – nieruchomości z KW (aktualne i zbyte jako darowizny i sprzedaż) oraz DAROWIZNY przekazane poza nieruchomościami (wszelkie zgłoszone do 5 lat wstecz). Termin realizacji ok. 10 dni.

NIERUCHOMOŚCI Z ZAŁOŻONĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW (domy, mieszkania, ziemie, lasy i inne) – wszelkie posiadane aktualne i zbyte na terenie całej Polski. Podajemy numery ksiąg wieczystych z pełnym podglądem treści w wersji elektronicznej. Poszukiwania w elektronicznych księgach wieczystych po danych osoby. Bardzo wysoka skuteczność. Historycznie zwykle do 20-30 lat wstecz, ale również dalej, w zależności od księgi. Dzięki tej informacji można również ustalić czy była dokonana darowizna nieruchomości.

UWAGA! Zdarza się, że osoba zmarła nie jest wpisana w księdze wieczystej którą otrzymała w spadku (otrzymała spadek ale nie wpisała się w sądzie, a powinna) lub nie przyjęła spadku po rodzicach. W tej sytuacji warto dodatkowo ustalić nieruchomości z KW spadkodawców tej osoby, czyli np. rodziców, dziadków. Jest to osobne zlecenie. Potrzebne dane podstawowe tych osób lub możemy je również pozyskać (sprawdzamy kto był rodzicem, dziadkami itd).

USTALENIE DAROWIZN – sprawdzenie czy dana osoba przekazała darowizny za życia i co wchodzi w ich skład. Usługa jako uzupełnienie do informacji o darowiznach przy ustalaniu nieruchomości. Pozyskujemy wszelkie informacje dotyczące darowizn do 5 lat wstecz Wysoka skuteczność. 

W POSZUKIWANIACH INFORMACJI WYMAGANY JEST PESEL OSOBY SPRAWDZANEJ.

W razie potrzeby posiadamy usługę poszukiwania PESEL

Czas realizacji usług orientacyjny w dniach roboczych.

Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, proszę pytać, ponieważ w zakres naszych możliwości wchodzi o wiele więcej informacji.

Do dyspozycji posiadamy zaufanego prawnika, który może omówić raport i dalej poradzić lub pokierować sprawę. Taką możliwość przypominamy zawsze na etapie przesłania raportu.

Powyższe ceny są cenami brutto (do zapłaty), w cenie jest już VAT 23%.

Przy nadawaniu zlecenia prosimy o przesyłanie informacji, które Państwo posiadacie o osobie zmarłej, zwrócimy na nie szczególną uwagę, potwierdzimy je lub zaprzeczymy. Po realizacji zlecenia i wysyłce raportu, w sytuacji, gdy w raporcie nie będzie zawartych informacji, które Państwo posiadacie, nie będziemy mogli bezpłatnie wyjaśnić, dlaczego nie ma w raporcie posiadanych przez Państwa informacji, ponieważ powrót do zlecenia również nas kosztuje.

Ważna informacja: Zamówienie będzie realizowane drogą pełnej dyskrecji, żadna z osób prócz osoby zamawiającej i detektywa nie dowie się o zleceniu, również dane osoby zamawiającej nie będą przetwarzane inaczej, niż jedynie do wystawienia faktury i przyjęcia zlecenia oraz wysłania gotowego raportu.
Informujemy, że nasze informacje oraz raporty, które sporządzamy, mają charakter informacyjny i pomocniczy.
Nie odpowiadamy w jakikolwiek sposób za decyzje klientów związane z informacjami, których udzielamy.

Działania agencji detektywistycznych podlegają kontroli przez organ zarządzający. Instrumenty jakimi posługują się detektywowie są zapisane w literze prawa. W myśl ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2020.0.129), usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

darowizny8. Pakiet DAROWIZNY
1199,00 
Scroll to Top