Długi spadkowe

Jak sprawdzić długi spadkowe?

Masz problem z ustaleniem długów spadkowych?
Posiadasz niekompletną lub żadną wiedzę na ten temat?

sprawdź długi osoby zmarłej, długi spadkowe

Sprawdź długi spadkowe


Jako detektywi specjalizujący się w tej dziedzinie mamy możliwość ustalania długów spadkowych. Ustalenia umożliwia nam ustawa o usługach detektywistycznych oraz duże doświadczenie w pozyskiwaniu informacji o długach w spadku i majątku. Jeśli jesteś spadkobiercą lub potrzebujesz wiedzy na temat długów spadkowych osoby lub firmy z innych przyczyn (jesteś wierzycielem, posiadasz inny interes prawny), możesz u nas zamówić raport o długach. Nie wymagamy poświadczenia dziedziczenia, a jedynie wypełniony formularz zamówienia naszej firmy. Nie wymagamy aktu zgonu, a jedynie dane podstawowe osoby lub firmy.

Spadek z długami – jak sprawdzić?

długi spadkowe, zadłużenia

 • Raporty o długach spadkowych realizujemy w ok. 10 dni roboczych
 • W zakres sprawdzeń prócz kredytów i pożyczek bankowych wchodzą parabanki
 • Sprawdzamy również zadłużenia na etapie windykacyjnym i sądowym oraz komorniczym
 • Podajemy nazwę wierzyciela oraz aktualną kwotę dłużną
 • Sprawdzenie dotyczy wszelkich dostępnych źródeł
 • Cennik usług dostępny jest po wysłaniu zapytania w tej sprawie poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio po wysłaniu zapytania na e-mail: info@jakispadek.pl

Zakres sprawdzanych długów spadkowych jest maksymalnie szeroki, a wykonany raport zawiera informacje na temat poniższych długów. Niestety, ustawa o usługach detektywistycznych zabrania nam ujawniania źródeł informacji, stąd w raportach i ofercie nie możemy ujawniać ani źródeł, ani rejestrów, z których korzystamy. Zapewniamy jednak, że zakres źródeł jest rzetelny i naprawdę szeroki.

Długi spadkowe – co wchodzi w skład

Poniżej zestawienie, które znajdzie się w raporcie o długach w spadku:

🔵 banki
🔵 parabanki (rejestrowane firmy pożyczkowe – wykluczamy tu małe lokalne firmy pożyczkowe lub osoby, które nie rejestrują długów swoich klientów w rejestrach do tego przeznaczonych, chyba, że dany dług wobec osoby/firmy został zgłoszony w sądzie lub na etapie oficjalnej windykacji (poza wewnętrzną), wtedy informację odnajdziemy
🔵 sprawy sądowe, nakazy
🔵 sprawy komornicze
🔵 leasingi
🔵 alimenty, fundusze alimentacyjne
🔵 zadłużenia urzędowe (urząd skarbowy, ZUS, miasta, dotacje, itp.)
🔵 inne zarejestrowane zadłużenia.

Jeśli interesuje cię majątek spadkowy sprawdź TUTAJ.

Chcesz dowiedzieć się więcej?​

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Pełną ofertę wysyłamy na e-mail.

  Długi spadkowe – przydatne informacje

  Jakie długi wchodzą w skład spadku?

  Długi spadkowe, zwane również zobowiązaniami spadkowymi, to zobowiązania finansowe pozostawione przez osobę zmarłą, które muszą być uregulowane przez jej spadkobierców w ramach procesu dziedziczenia majątku spadkowego. Długi te mogą obejmować różnorodne rodzaje zobowiązań, takie jak:

  Długi finansowe: Obejmują wszelkie zobowiązania pieniężne, takie jak kredyty bankowe, pożyczki, długi na kartach kredytowych, debety na kontach bankowych itp

  Zobowiązania podatkowe: Spadkobiercy są zobowiązani uregulować wszelkie zaległe podatki, w tym podatki dochodowe, VAT, podatek od nieruchomości itp.

  Zaległe rachunki i opłaty: Obejmują wszelkie niezapłacone rachunki za usługi publiczne, takie jak rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, czynsz itp.

  Długi sądowe: W przypadku, gdy zmarły był stroną w procesie sądowym i miał nieuregulowane zobowiązania wynikające z wyroków sądowych lub ugód.

  Zobowiązania wynikające z umów: Dotyczą wszelkich zobowiązań wynikających z umów zawartych przez zmarłego, takich jak umowy leasingowe, umowy najmu, umowy kredytowe, umowy ubezpieczeniowe itp.

  Jakie długi nie wchodzą w skład spadku?

  W polskim prawie istnieją pewne kategorie długów, które nie wchodzą w skład spadku i nie muszą być uregulowane przez spadkobierców. Oto kilka przykładów:

  Długi spadkowe przekraczające wartość spadku: Jeśli wartość majątku spadkowego jest mniejsza niż suma wszystkich długów spadkowych, spadkobiercy nie są zobowiązani pokryć różnicy z własnych środków. W takiej sytuacji, spadkobiercy mogą zdecydować się na odrzucenie spadku lub skorzystanie z upadłości spadkowej.

  Długi spadkowe powstałe po otwarciu spadku: Długi powstałe po otwarciu spadku, czyli po ogłoszeniu nabycia spadku, nie są zwykle uważane za długi spadkowe i nie wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że spadkobiercy nie są odpowiedzialni za długi, które powstały po tym czasie.

  Długi zabezpieczone hipoteką lub zastawem: Długi, które są zabezpieczone hipoteką lub zastawem na określonym majątku, zazwyczaj spłacane są z tego konkretnego majątku i nie obciążają pozostałego majątku spadkowego. Jeśli długi te nie mogą być spłacone zabezpieczonym majątkiem, wtedy mogą zostać uznane za nieściągalne.

  Co zrobić ze spadkiem z długami?

  Jeśli dziedziczysz spadek, który obejmuje długi, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć w celu zarządzania tą sytuacją:

  Zbadaj dokładnie zawartość spadku: Pierwszym krokiem jest dokładne zbadanie majątku pozostawionego przez zmarłego oraz jego długów. Zamów raport na temat majątku i długów u nas. Zgłoś się poprzez formularz kontaktowy lub napisz na info@jakispadek.pl i uzyskaj pełny spis informacji do uzyskania na temat Twojego spadkodawcy.

  Skontaktuj się z wierzycielami: Zidentyfikuj wszystkich wierzycieli u nas i skontaktuj się z nimi, aby poinformować ich o śmierci dłużnika oraz o twoim statusie jako spadkobiercy. Zapytaj o ewentualne ustalenie warunków spłaty lub negocjacje. Wiele z długów może być przedawnionych.

  Oceń wartość spadku: Sporządź wykaz inwentarza (dzięki nam jego realizacja będzie dużo prostsza), aby określić wartość majątku spadkowego. Ustal, czy wartość majątku jest wystarczająca do pokrycia wszystkich długów. W przypadku długów przekraczających wartość majątku, musisz podjąć decyzję, czy chcesz przyjąć spadek.

  Podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku: Jeśli wartość majątku spadkowego jest większa niż suma długów, możesz zdecydować się na przyjęcie spadku. Jeśli jednak długi przekraczają wartość majątku, możesz zdecydować się na odrzucenie spadku, aby uniknąć ponoszenia odpowiedzialności za długi. Sprawdź u nas jakie jest saldo majątku spadkowego.

  Rozważ złożenie wniosku o upadłość spadkową: Jeśli wartość majątku spadkowego nie wystarcza do pokrycia wszystkich długów, możesz rozważyć złożenie wniosku o upadłość spadkową. Proces ten pozwala na ustalenie sposobu zaspokojenia wierzycieli przy jednoczesnym minimalizowaniu odpowiedzialności spadkobierców.

  Długi spadkowe a prawo spadkowe

  Zgodnie z Art.  1030.  [Chwila przyjęcia spadku a odpowiedzialność] do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

  Co to oznacza?

  Ustawa ta reguluje kwestię odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w różnych momentach procesu dziedziczenia.

  Przed momentem przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, czyli do wysokości wartości spadku, który ma zamiar przyjąć. Oznacza to, że jego prywatny majątek nie jest odpowiedzialny za zobowiązania dłużnika po jego śmierci.

  Natomiast od chwili formalnego przyjęcia spadku, spadkobierca staje się odpowiedzialny za długi spadkowe nie tylko z majątku pozostawionego przez zmarłego, ale również ze swojego własnego majątku osobistego. Oznacza to, że jeśli po przyjęciu spadku okaże się, że zmarły miał długi, których wartość przekracza wartość spadku, spadkobierca będzie musiał spłacić te długi z własnych środków. W praktyce, różnica między tymi dwoma momentami – przed formalnym przyjęciem spadku a po nim – może być istotna dla spadkobiercy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć konsekwencje prawne obu sytuacji i podjąć decyzję o przyjęciu spadku po dokładnym zrozumieniu wszystkich związanych z nią aspektów.

  A więc zanim przystąpisz do przyjęcia formalnego spadku koniecznie sprawdź, jakie długi spadkowe oraz jaki majątek spadkowy spadkodawca posiadał i pozostawił w spadku.

  Zgodnie z Art.  1031.  [Sposób przyjęcia spadku a odpowiedzialność]

  §  1.  W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia

  Co to oznacza?

  Proste przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca akceptuje spadek w całości, co obejmuje zarówno aktywa, czyli majątek, jak i pasywa, czyli długi spadkowe, związane ze spadkiem. Po dokonaniu prostego przyjęcia spadku, spadkobierca staje się właścicielem zarówno dóbr, jak i długów pozostawionych przez zmarłego.
  Istnieje ograniczenie czasowe do przystąpienia do prostego przyjęcia spadku w Polsce. Zgodnie z polskim prawem spadkowym, spadkobierca musi podjąć decyzję odnośnie do przyjęcia spadku w ciągu 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o otwarciu spadku.
  Jeśli spadkobierca nie podejmie decyzji w wyznaczonym terminie, uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.
  Oznacza to, że spadkobierca nie odpowiada za długi spadkowe ponad wartość przyjętego spadku.

  Jednak warto zauważyć, że istnieją wyjątki od tego ogólnej zasady, które mogą wpłynąć na terminy i procedury związane z przyjęciem spadku. Na przykład, w przypadku spadku, który obejmuje nieruchomości, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy.
  Zawsze zaleca się jak najszybsze podjęcie decyzji odnośnie do przyjęcia spadku i przestrzeganie wymaganych terminów, aby uniknąć komplikacji prawnych.

  §  2.  W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi

  Co oznacza omawiana podstępność wykazu inwentarza lub spisu inwentarza?

  To, co zostało opisane, odnosi się do sytuacji, w której spadkobierca działa w sposób podstępny w czasie sporządzania wykazu inwentarza lub spisu inwentarza, które są dokumentami zawierającymi szczegółowy opis majątku spadkowego. To 2 sytuacje:

  Podstępne pominięcie: Oznacza to, że spadkobierca celowo unika uwzględnienia w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza pewnych elementów majątku spadkowego. Może to obejmować ukrywanie majątku lub celowe nieuwzględnienie pewnych aktywów lub długów w dokumentach spadkowych.

  Podstępne niepodanie lub uwzględnienie nieistniejących długów: W tej sytuacji spadkobierca, również działając celowo, może nie podać do spisu inwentarza istniejących elementów majątku spadkowego lub wprost uwzględnić długi, które nie istnieją faktycznie. Działanie takie może mieć na celu manipulację lub oszustwo w zakresie dziedziczenia majątku.

  Jak uniknąć oskarżenia o podstępność? Aby zminimalizować ryzyko podstępności warto skorzystać z zewnętrznej firmy detektywistycznej jak nasza, działającej rzetelnie i obiektywnie. Natomiast pomimo wykonania takiego raportu o długach i majątku spadkowym spadkobierca mimo to może działać podstępnie i nie uwzględniać informacji z raportu.

  6 miesięcy odnośnie przyjęcia spadku – co oznacza?

  Okres 6 miesięcy odnosi się do czasu, jaki mają spadkobiercy na podjęcie decyzji odnośnie do przyjęcia spadku w Polsce. Zgodnie z polskim prawem spadkowym, spadkobiercy mają 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedzieli się lub powinni się dowiedzieć o otwarciu spadku, aby zdecydować się na przyjęcie spadku. Oznacza to, że spadkobierca musi podjąć decyzję, czy chce przyjąć spadek, w ciągu tego terminu. Jeśli nie podejmie decyzji w wyznaczonym czasie, uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Dla celów praktycznych, „dowiedzieć się” o otwarciu spadku oznacza uzyskanie wiedzy lub powinność posiadania takiej wiedzy na temat śmierci osoby, której dotyczy spadek, oraz faktu, że spadek został otwarty. Czas ten liczy się od daty zgonu osoby, po której otwiera się spadek. Jest to istotne z punktu widzenia uregulowania dziedziczenia i postępowania spadkowego, dlatego zawsze zaleca się pilne zbadanie sprawy i podjęcie decyzji w wyznaczonym czasie.

  Wykaz inwentarza oraz spis inwentarza – czym są, kiedy są potrzebne, jak je sporządzić i czym się różnią

  Zgodnie z Art.  10311.  [Wykaz inwentarza]

  §  1.  Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.

  §  2.  Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

  §  3.  W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

  §  4.  W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

  Oto kilka przypadków zatem, w których wymagane jest sporządzenie wykazu inwentarza:

  Otwarcie postępowania spadkowego: Po śmierci osoby, która pozostawiła majątek, spadkobiercy są zobowiązani do zgłoszenia otwarcia spadku w sądzie. W ramach tego zgłoszenia, spadkobiercy mogą być zobowiązani do sporządzenia wykazu inwentarza majątku spadkowego.

  Procedura dziedziczenia: W czasie procedury dziedziczenia majątku spadkowego, spadkobiercy mogą być zobowiązani do przedstawienia wykazu inwentarza jako dokumentu zawierającego szczegółowy opis majątku pozostawionego przez zmarłego, wraz z jego wyceną.

  Zabezpieczenie majątku spadkowego: Wykaz inwentarza może być potrzebny w celu zabezpieczenia majątku spadkowego przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli lub innymi osobami mającymi prawo do udziału w spadku.

  Działania w sprawie spadku: Wykaz inwentarza może być również potrzebny w związku z różnymi działaniami podejmowanymi w sprawie spadku, takimi jak przekazywanie majątku spadkowego, zawieranie umów dotyczących spadku lub podejmowanie działań mających na celu uregulowanie spraw związanych z majątkiem spadkowym.

  PRZEDE WSZYSTKIM JEDNAK NIEZBĘDNA JEST KOMPLETNA WIEDZA NA TEMAT DŁUGÓW SPADKOWYCH ORAZ MAJĄTKU SPADKOWEGO DO DECYZJI SPADKOWEJ – DALSZEJ PROCEDURY PRZYJMOWANIA LUB ODRZUCENIA SPADKU.

  JAK SPORZĄDZIĆ WYKAZ INWENTARZA?


  Wykaz inwentarza jest formalnym dokumentem zawierającym szczegółowy opis majątku spadkowego, wraz z jego wyceną. Sporządzenie wykazu inwentarza wymaga starannego zbierania informacji na temat majątku pozostawionego przez zmarłego oraz jego wyceny. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu wykonania wykazu inwentarza:

  Zbieranie dokumentów: Rozpocznij od zebrania wszelkich istotnych dokumentów, o ile masz do nich dostęp, dotyczących majątku zmarłego, takich jak tytuły własności, umowy, rachunki bankowe, umowy kredytowe, dokumenty dotyczące nieruchomości, świadectwa udziałów w spółkach, polisy ubezpieczeniowe, itp.

  Co jeśli nie masz dostępu do żadnych dokumentów?
  W przypadku:
  – długów – możesz wysłać zapytanie do wierzyciela o wydanie dokumentu, na podstawie uzyskanej informacji w raporcie od nas lub możesz podać informację, że skorzystano z usługi detektywistycznej i załączyć spis informacji
  – nieruchomości – wystarczy, że podasz numer księgi wieczystej – jest do niej pełny podgląd elektroniczny, możesz dołączyć wydruk z podglądu.
  – ruchomości – warto wysłać zapytanie do urzędu komunikacji w celu otrzymania stosownego dokumentu, o ile ustalimy, że pojazd rzeczywiście istnieje
  – konta bankowe – możesz wysłać zapytanie do banku lub możesz podać informację, że skorzystano z usługi detektywistycznej i załączyć spis informacji. Niestety banki nie zawsze potwierdzają istnienie takich kont w oddziałach przed przyjęciem spadku, stąd najlepiej potwierdzić ten stan w centrali banku z kopią poświadczenia dziedziczenia.

  Spis majątku: Sporządź spis majątku, obejmujący wszelkie aktywa spadkowe, takie jak nieruchomości, pojazdy, konta bankowe, inwestycje, przedmioty wartościowe, przedmioty domowego użytku, przedmioty kolekcjonerskie, itp.

  Co jeśli nie masz dostępu do informacji? Spokojnie, wszystko co jest możliwe do zarejestrowania, sprawdzimy i podamy w raporcie.

  Opis majątku: Dokładnie opisz każdy element majątku spadkowego, wskazując na jego rodzaj, stan, wartość, lokalizację, datę nabycia, itp. Staraj się być jak najbardziej szczegółowy i dokładny.
  Nie zawsze jest to jednak możliwe. W przypadku nieruchomości można oprzeć się na księdze wieczystej. W przypadku innych danych, nie znając stanu rzeczy wystarczy, że oprzesz się na naszych informacjach.

  Wycena majątku: Wyceniaj każdy element majątku spadkowego w oparciu o aktualne wartości rynkowe lub na podstawie profesjonalnych wycen. Możesz skorzystać z usług rzeczoznawców majątkowych, doradców finansowych lub innych specjalistów. Możesz również samemu ocenić wartość.

  Sporządzanie dokumentu: Na podstawie zebranych informacji, sporządź formalny dokument zawierający wykaz inwentarza. W dokumencie tym powinny zostać uwzględnione wszystkie informacje dotyczące majątku spadkowego, wraz z jego wyceną.

  Załączniki i dokumentacja: Dołącz do wykazu inwentarza wszelkie dokumenty i załączniki potwierdzające posiadane aktywa oraz ich wartość, takie jak umowy, rachunki bankowe, wyceny rzeczoznawcze, itp.

  Podpisanie dokumentu: Po sporządzeniu wykazu inwentarza, podpisz go jako osoba sporządzająca dokument. W niektórych przypadkach może być konieczne także potwierdzenie podpisu przez notariusza.

  Przechowywanie dokumentu: Zachowaj wykaz inwentarza w bezpiecznym miejscu, aby był dostępny w razie potrzeby dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla innych spadkobierców, wierzycieli czy organów sądowych.

  WZÓR WYKAZU Z INWENTARZA zgodnie z Art.  10312.  [Wzór wykazu inwentarza]:

  §  2.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
  b) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy,
  c) imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza,
  d) pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 10311 § 4- mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych do ustalenia stanu czynnego spadku oraz standaryzację danych zawartych w wykazie;
  2) sposób udostępnienia druków wzoru wykazu inwentarza mając na uwadze przyspieszenie postępowania spadkowego.

  Wg nas zatem wzór powinien wyglądać jak poniżej.

  Wzór wykazu inwentarza może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności i wymagań prawnych danego kraju. Niemniej jednak, ogólnie rzecz biorąc, wykaz inwentarza powinien zawierać szczegółowe informacje na temat majątku pozostawionego przez zmarłego oraz jego wyceny. Oto podstawowe elementy, które zazwyczaj powinny być zawarte w wykazie inwentarza:

  Informacje o zmarłym: Imię, nazwisko i data zgonu zmarłej osoby oraz ewentualne dodatkowe informacje identyfikujące, takie jak numer PESEL lub numer dowodu osobistego.

  Informacje o spadkobiercach: Imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców oraz ich stosunek do zmarłego (np. dzieci, małżonek, rodzice).

  Opis majątku spadkowego: Szczegółowy opis wszystkich aktywów należących do majątku spadkowego, włączając w to nieruchomości, pojazdy, konta bankowe, inwestycje, przedmioty wartościowe, majątek rolny, firmy, długi i zobowiązania oraz inne aktywa.

  Wycena aktywów: Wartość każdego z aktywów należących do majątku spadkowego. Wartość ta może być określona na podstawie wyceny rzeczoznawczej, aktualnych cen rynkowych, dokumentów potwierdzających wartość, czy też na podstawie szacunku.

  Zobowiązania i długi: Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych lub długach zmarłej osoby, wraz z ich wartością oraz ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi.

  Data sporządzenia: Data sporządzenia wykazu inwentarza.

  Podpisy spadkobierców: Podpisy wszystkich spadkobierców, potwierdzające ich zgodę na treść wykazu inwentarza.

  Inne informacje: Dodatkowe informacje, takie jak informacje o testamentach, darowiznach, czy umowach spadkowych, które mogą mieć wpływ na proces dziedziczenia.

  Dokumentacja: Dołączenie wszelkich dokumentów potwierdzających posiadane aktywa oraz ich wartość, takich jak umowy, rachunki bankowe, wyceny rzeczoznawcze, polisy ubezpieczeniowe, etc.

  Podczas sporządzania wykazu inwentarza, ważne jest zachowanie dokładności, rzetelności i uczciwości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art.  10313.  [Spłata długów spadkowych]

  §  1.  Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.
  §  2.  Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym spisem.
  §  3.  Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zapisobierców windykacyjnych i wykonawców testamentu.

  Spis inwentarza – czym jest?

  Spis inwentarza to formalny dokument, który zawiera szczegółowy opis majątku spadkowego, wraz z jego wyceną. Jest to jedno z narzędzi używanych w procesie dziedziczenia majątku spadkowego. Głównym celem spisu inwentarza jest zidentyfikowanie, zabezpieczenie i zarejestrowanie majątku pozostawionego przez zmarłego, aby umożliwić jego sprawiedliwe podzielenie między spadkobierców.
  Może on zawierać informacje na temat różnych rodzajów majątku, takich jak nieruchomości, pojazdy, konta bankowe, inwestycje, przedmioty wartościowe, długi i zobowiązania oraz inne aktywa. Wraz z opisem majątku, spis inwentarza często zawiera również jego wycenę, która może być dokonana na podstawie aktualnych cen rynkowych, wycen rzeczoznawczych lub innych metod wyceny.

  Zgodnie z Art.  637.  [Spis inwentarza] wykonuje się:

  §  1.  Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
  §  2.  Jeżeli sporządzenia spisu inwentarza żąda wierzyciel, sąd spadku wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku po wysłuchaniu spadkobiercy, chyba że wysłuchanie nie jest możliwe.
  §  3.  Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
  §  4.  Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie.

  Art.  6371.  [Zgłoszenie komornikowi wniosku o sporządzenie spisu inwentarza]:

  §  1.  Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.
  §  2.  Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa w § 1, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

  Czym różni się wykaz inwentarza od spisu inwentarza?

  Wykaz Inwentarza:
  Termin „wykaz inwentarza” może odnosić się do dokumentu zawierającego zestawienie wszystkich składników majątku spadkowego, ich opis oraz ewentualną wycenę.
  Wykaz inwentarza służy do informowania o składnikach majątku spadkowego oraz ich wartościach, ale może być również wykorzystywany jako podstawa do sporządzenia spisu inwentarza.
  Często wykaz inwentarza jest sporządzany przez spadkobierców lub ich przedstawicieli, notariusza lub innego uprawnionego do tego podmiotu.

  Spis inwentarza:
  Termin „spis inwentarza” często odnosi się do formalnego dokumentu zawierającego szczegółowy opis majątku spadkowego, jego wycenę oraz inne istotne informacje, takie jak zobowiązania czy długi.
  Spis inwentarza jest często wymagany przez prawo lub sąd w określonych sytuacjach, na przykład podczas procedury dziedziczenia majątku spadkowego lub w przypadku egzekucji komorniczej.
  Sporządzenie spisu inwentarza może być bardziej formalne niż wykaz inwentarza i może być wymagane w celu prawnego potwierdzenia zawartości majątku spadkowego.

  Podsumowując, wykaz inwentarza może być ogólnym zestawieniem składników majątku spadkowego, podczas gdy spis inwentarza jest bardziej formalnym dokumentem, który może być wymagany przez prawo lub sąd w określonych sytuacjach.


  Powyższy tekst nie jest poradą prawną. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania szczegółowych porad prawnych, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem.

  Scroll to Top