Jak znaleźć numer PESEL osoby zmarłej?

Bardzo częstym problemem dla spadkobierców jest brak podstawowych danych takich jak PESEL, imiona rodziców, data urodzenia i inne dane, które szerzej omówimy poniżej. Jako detektywi specjalizujący się w tej dziedzinie mamy możliwość uzyskać pesel osoby zmarłej jak również szereg innych danych. Umożliwia nam to ustawa o usługach detektywistycznych oraz duże doświadczenie w pozyskiwaniu informacji o osobach.

Jak znaleźć informacje o zmarłej osobie?
Jeśli jesteś spadkobiercą lub potrzebujesz wiedzy na temat podstawowych danych osoby lub firmy z innych przyczyn (jesteś wierzycielem, posiadasz inny interes prawny) to możesz u nas zamówić informacje takie jak:

PESEL,
imiona rodziców,
datę urodzenia,
datę zgonu,
informację czy osoba żyje,
adres zameldowania,
adres korespondencji,
numer telefonu (wobec osób żyjących rzecz jasna).

Jak znaleźć numer PESEL osoby zmarłej?

Do ustaleń pesel osoby zmarłej wystarczą nam wszelkie dane, które umożliwią nam odróżnienie tej osoby od innej. Na pewno potrzebne jest imię, drugie imię o ile zostało nadane, nazwisko i kolejna informacja, która spowoduje, że osoba jest unikalna i niepowtarzalna. Czasami samo podanie imion rodziców już może spowodować, że nie ma w Polsce takiej samej drugiej osoby z takimi samymi imionami rodziców, jednak nie jest to tak oczywiste i osoby mogą się powtórzyć. Więc im większa znana ilość informacji, tym lepiej. Zatem dodatkowe dane powodujące unikalność i niepowtarzalność osoby to data urodzenia, data zgonu, miejsce urodzenia, miejsce zgonu, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, nawet historyczny.

pesel, pesel osoby zmarłej
jak znaleźć pesel osoby zmarłej

PESEL osoby zmarłej

Mając podstawowe dane omówione powyżej możemy ustalić dane, jeżeli tylko nasz klient oświadczy w formularzu zlecenia, że jest potencjalnym spadkobiercą. Nie potrzebujemy poświadczenia dziedziczenia, ani aktu zgonu, choć sam akt zgonu lub dane z niego w pełni ułatwią uzyskanie PESEL osoby zmarłej.

Jak sprawdzić imiona rodziców osoby zmarłej?

Czasami zdarza się, że klienci posiadają PESEL osoby zmarłej, ale już bez imion rodziców tejże osoby. Skoro mamy PESEL, to do czego potrzebne są imiona rodziców? Imiona rodziców to prócz numeru PESEL osoby dane, które pozwalają na efektywne poszukiwanie informacji o osobie zmarłej, w szczególności, gdy PESEL zwyczajnie nie został nadany. Kluczowym jest tu m.in. poszukiwanie nieruchomości z księgą wieczystą osoby, ponieważ w księdze wieczystej prócz numeru PESEL, imienia i nazwiska, wyróżnione są imiona rodziców właściciela nieruchomości.

pesel osoby zmarłej jak pozyskać

Uzyskanie informacji o dacie urodzenia osoby zmarłej, zgonu, jak sprawdzić czy spadkobierca lub spadkodawca żyje.

Informacjami równie ważnymi dla naszych klientów są niekiedy takie informacje jak data urodzenia czy data zgonu osoby. Dane potrzebne najzwyczajniej albo z ciekawości bądź z powodów formalnych do sądu czy urzędu. Podobnie jest przy ustaleniu informacji o PESEL osoby zmarłej lub imion rodziców, podanie jak największej ilości danych osoby umożliwi nam uzyskanie informacji o dacie urodzenia osoby zmarłej lub uzyskanie informacji dacie zgonu osoby zmarłej, czy też miejsca pochówku.

Uzyskanie informacji o rodzinie, adresu zameldowania, adresu korespondencji, kontaktu telefonicznego do spadkobiercy.

Będąc również w temacie uzyskiwania danych PESEL osoby zmarłej oraz innych danych tej osoby warto wspomnieć, że gdy już posiadamy pełne dane o osobie zmarłej, możemy ustalić wszelkich członków rodziny tej osoby jako spadkobierców, spadkodawców i innych krewnych jak również majątku tych osób, jeśli informacja jest potrzebna do ustalenia wyższej linii spadku lub zachowku.
Więcej informacji o ustaleniu danych spadkobierców TUTAJ oraz o samych spadkobiercach TUTAJ.

jak znaleźć numer pesel osoby zmarłej

Prócz informacji o członkach rodziny, możemy ustalić adres zameldowania spadkobierców czy innych członków rodziny lub adres korespondencyjny, który jest adresem rzeczywiście używanym przez osobę i jest to najczęściej miejsce jej zamieszkania. Adresu zamieszkania osoby możemy potwierdzić w pracy terenowej, ponieważ jest to jedyne realne potwierdzenie właściwego zamieszkania osoby, jednak w 95% przypadkach adres korespondencyjny zgadza się z adresem zamieszkania osoby.
Prócz adresu możemy również ustalić numer telefonu wobec osób z rodziny, jak również po numerze telefonu możemy ustalić potrzebne dane osoby w tym imię, nazwisko, PESEL, imiona rodziców i inne dane. Wszelkie ustalenia zgodnie z interesem prawnym, który klient posiada, jeśli potrzebuje załatwić sprawę spadkową, zachówkową lub inną.

majątek spadkowy, masa spadkowa

    Scroll to Top